SÄLJA

Sälj din bostad med Carl Martin Fastighetsmäkleri

Vad tror du är viktigt för en framgångsrik bostadsaffär? Vi tror på engagemang, kunskap och tydlighet. Vi har erfarenhet av 1000-tals bostadsförsäljningar och vet att olika bostäder kräver anpassade insatser från oss som mäklare.

Vi ger dig råd, men det är du som väljer. Det gör att du i stor utsträckning kan påverka det mesta i din försäljning - även i fråga om hur mycket du betalar i mäklararvode.

Vi ger dig ärlig hantering och råd kring vad vi anser ger bästa möjliga försäljning.

Värdering

Ett tidigt steg vid en bostadsförsäljning är att komma fram till ett uppskattat marknadsvärde. Marknadsvärdet spelar bland annat in när man väljer marknadsföringsplan. Här hjälper vi dig gärna med en muntlig värdering av bostaden.

Du förbinder dig inte till att sälja via oss, men vi erbjuder oss att ta fram ett förslag och en offert på den mäklartjänst vi tycker passar bäst för att sälja din bostad. Kontakta oss för en fri värdering.

Presentation

Vi samarbetar med ledande fotografer, stylister, hantverkare och formgivare. I samråd med dig väljer vi på vilken nivå du vill förbereda din bostad inför försäljningen. Fotograferingen lägger vi särskilt stor vikt vid. Din bostad visas från sin bästa sida tack vare vår skickliga fotograf.

Arvode

Vi har en enkel modell för arvodet. Vi tar 1% på försäljningspriset för bostäder i Stockholm, dock lägst 35 000 kr.

I arvodet ingår allt de flesta behöver för sin försäljning. Anser vi att du skulle tjäna på styling, tidningsannonsering eller andra "extra" insatser kommer vi att rekommendera dessa.

Förbered dig inför din försäljning

Vår erfarenhet säger att de bästa affärerna också involverar engagerade säljare. Vad gjorde att du en gång valde att köpa bostaden som du nu skall sälja? Har du en idé om vad vi bör lyfta fram extra för att göra din bostad rättvisa?

Även om du anlitar en mäklare kommer du att tjäna på att förbereda dig inför din försäljning.

  • Skapa en egen uppfattning om vad din bostad är värd.
  • Fundera över vad som är unikt med din bostad.
  • Vilka är de främsta målgrupperna för din försäljning?
  • Vad förväntar du dig av din framtida mäklare?

Dina tankar och åsikter är viktiga för en optimal försäljning.

Kontakta oss så berättar vi mera.